Условия за ползване

Въведение

Достъпвайки, преглеждайки и/или използвайки сайта 2art.bg Вие се съгласявате със следващите условия:

1. Запазени авторски права

Този сайт 2art.bg и всеки друг продукт или услуга са със запaзeни авторски права на "Бижу Арт Визия" ЕООД.

2. Ползване на материалите и съдържанието

Съдържанието (информация, връзки, изображения и звуци, съдържащи се на или предоставени от 2art.bg) се предоставят от "Бижу Арт Визия" ЕООД, съдружници, независими доставчици на съдържание и трети лица. Съдържанията, намиращи се на 2art.bg са със запазени права © "Бижу Арт Визия" ЕООД или на съдружници, независими доставчици на съдържание и трети лица. Всички права са запазени. Съдържанията на 2art.bg не могат да бъдат репродуцирани, променяни, трансферирани, дистрибутирани, републикувани, записвани, обявявани или предавани под каквито и да е форми и начини, в това число електронни, механични фотокопирания или записвания без предварителното съгласие на "Бижу Арт Визия" ЕООД. Вие се съгласявате, че материалите и съдържанието, разположено на или предоставено от 2art.bg е само за Ваше лично ползване и не може да бъде използвано с комерсиални намерения или предавано комерсиално.

3. Грешки и дефекти в съдържанието и материалите

"Бижу Арт Визия" ЕООД полага усилия да поддържа 2art.bg в пълно действащо състояние. Не носи отговорност за грешките и дефектите, съществуващи на 2art.bg. Вие приемате, че 2art.bg и предоставяната информация могат да съдържат грешки или да не отговарят на изискванията за Вашето лично ползване на последните. "Бижу Арт Визия" ЕООД си запазва пълното право да извършва последващи промени по 2art.bg, да променя услугите, да добавя нови и да премахва съществуващи.

4. Отговорности за Вашите действия

"Бижу Арт Визия" ЕООД не носи отговорност за всяко Ваше действие, което предприемате, осланяйки се на информацията, която достъпвате и Ви се предоставя от 2art.bg. "Бижу Арт Визия" ЕООД не носи също отговорност, ако Вие използвате материалите или информацията от 2art.bg, както и породените от това вреди, поправки или корекции на оборудване или данни, или Ваши разходи заради предходното.

5. Технологични ограничения и отговорности

Ако Вашият PC не поддържа съответната използвана технология, но не и ограничена поради криптиране, Виe може да не използвате напълно услугите или да не можете да достъпвате напълно информацията на 2art.bg. Вие се задължавате да осигурите технологично функционираща система за достъпване и ползване на информацията и услугите на 2art.bg.

6. Копиране и публикуване на съдържанието и материалите

Вие не можете да създавате копия на никой материал и части от информацията, съдържащи се на 2art.bg, на друг сървър без предварителното съгласие на "Бижу Арт Визия" ЕООД. Всяко неоторизирано използване на съдържанията на 2art.bg по тази точка или т. 2 е в противоречие със законите за авторското право, търговската марка и/или други български и/или международни закони.

7. Материали в Internet, извън 2art.bg

Вие приемате, че "Бижу Арт Визия" ЕООД няма контрол и не поема отговорност за материалите в Internet, които могат да бъдат достъпвани по време на използването на 2art.bg.

8. Политика за защита на личните данни

В няколко области на 2art.bg ние може да Ви молим да ни предоставите Ваша лична информация, обезпечавайки информацията и услугите, които Ви предоставяме след Вашето посещение на 2art.bg. Вашите лични данни ще бъдат използвани в съответствие с нашата Политика за защита на личните данни, публикувана на сайта.

9. Действия, причиняващи вреди

Задължавате се да не извършвате действия, които могат да доведат до нарушаване или повреждане на функционалността или информацията на 2art.bg.

Copyright © 2019 "Бижу Арт Визия" ЕООД. Всички права запазени.

16.117 ms. | 4.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics & Facebook pixel? Прочети повече